Du må skrive i søknaden om ørepropper/støypropper som er å få kjøpt i vanlig handel (apotek) er prøvd, og hvorfor disse ikke er tilstrekkelige. Du må også forklare i hvilke situasjoner du skal bruke øreproppene. Dokumentasjon fra lege må legges ved søknaden.

NAV dekker ikke fakturagebyr og utgifter til frakt og porto for rekommanderte sendinger.

Nødvendig renseutstyr er forbruksvare. Dette må du betale selv.

Når vedtak er fattet, bestilles støyproppene direkte fra forhandler av støypropper. Disse betaler du selv og sender deretter original kvittering og eventuelle vedlegg til:

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo  Postboks 324 Alnabru 0614 Oslo Att: Søknad

Husk å oppgi ditt fødselsnummer og kontonummer pengene skal overføres til.   

Krav om refusjon foreldes etter seks måneder jf. Folketrygdloven § 22-13. Kvitteringer som er over seks måneder vil derfor ikke bli refundert.

Det vanlige er at du legger ut for støyproppene og får pengene tilbake fra NAV. Dersom dette er vanskelig for deg, kan leverandør sende faktura til NAV Hjelpemiddelsentral. Du bør da få et prisoverslag fra leverandøren, som du legger ved søknaden til NAV. Hjelpemiddelsentralen må sende bestilling til leverandør før fakturaen kan sendes. Det er strenge krav til en slik faktura. NAV Hjelpemiddelsentral Oslo benytter elektronisk faktura. Ved spørsmål om bruk av elektronisk faktura kan dere kontakte NAV på telefon 57 01 60 60 eller elektronisk.faktura@nav.no