Behovet for ny elektrisk rullestol skal vurderes også i byttesaker

Behovet ditt for elektrisk rullestol skal alltid vurderes på nytt i byttesaker. Dette gjelder også når den elektriske rullestolen skal byttes på grunn av kondemnering. Årsakene er at det kan finnes andre rullestoler som vil dekke behovet ditt bedre enn den rullestolen du hadde, og at NAVs rammeavtaler for innkjøp av elektriske rullestoler endrer seg. Det kan også hende at rullestolen du hadde ikke er på rammeavtale med NAV lenger, eller det har kommet en ny modell av rullestolen din som er annerledes.

For å få sendt ut en ny riktig tilpasset rullestol til deg må vi vite hvilken rullestol det skal byttes til, hvordan den skal tilpasses, hvilke mål det skal være på sitteenheten etc. Denne informasjonen finnes ikke alltid i hjelpemiddelsentralens system. Derfor må man ofte prøve ut en ny rullestol når den gamle rullestolen er utslitt.

Ta kontakt med terapeut i kommunen/bydelen for å få hjelp til vurdering av behov

Alle som skal bytte elektrisk rullestol må få hjelp av en godkjent terapeut i kommunen/bydelen til å vurdere behovet, få opplæring og oppfølging. Den lokale terapeuten kontakter hjelpemiddelsentralen dersom det er behov for bistand fra oss.

Slik går du fram videre

Rutinene for utprøving er de samme uansett om det gjelder søknad om ny elektrisk rullestol eller om det er en byttesak.

Du kan lese mer om hvordan du går fram for å prøve ut elektrisk rullestol her. I komplekse saker hvor det er behov for spesialtilpasninger må hjelpemiddelsentralen involveres i utprøving og vurdering. Enklere saker kan ofte løses sammen med den lokale terapeuten.

Når du og terapeuten din har funnet ut hvilken elektrisk rullestol det skal byttes til sender terapeuten inn et bytteskjema med informasjon om hvilken rullestol det skal byttes til.

Bytteskjema må inneholde følgende opplysninger:

Bytteskjemaet er et sentralt skjema og ligger i skjemaveilederen sammen med andre sentrale skjemaer. Oppsummeringsskjemaet finner du på våre lokale sider sammen med andre lokale skjemaer.

Direktelink til skjemaene:

Bytteskjema

Oppsummeringsskjema

Du trenger ikke å legge ved tilleggsskjema for elektrisk rullestol (T05) fra skjemaveilederen. Send heller Oppsummeringsskjema etter utprøving av elektrisk rullestol og pristilbud.

Scootere (post 1 – 9): Det er ikke behov for å sende inn pristilbud og Oppsummeringsskjema etter utprøving av elektrisk rullestol hvis rullestolen skal leveres ut i helt standard versjon.

Elektriske rullestoler til innebruk i post 24 og 25: Det er ikke behov for å sende inn pristilbud og Oppsummeringsskjema etter utprøving av elektrisk rullestol hvis rullestolen skal leveres ut i helt standard versjon.

Fra 1. mars vil ordreskjemaer som mangler nødvendige opplysninger bli returnert.

Oversikt over rammeavtalen og postene finner du på www.hjelpemiddeldatabasen.no