Hjelpemiddelsentralen låner fortrinnsvis ut hjelpemidler som er på rammeavtale med NAV. De elektriske rullestolene hjelpemiddelsentralen kan låne ut er sortert i ulike poster (typer) og rangert innenfor hver post.

Les mer om generell framgangsmåte ved søknad, rammeavtaler og rangering av produkter her.

Kontakt lokal terapeut

Hvis du har et forflytningsproblem du tror kan løses med elektrisk rullestol bør du begynne med å henvende deg til kommunen. Fra 1.1.2016 må alle som skal søke om elektrisk rullestol få hjelp av en godkjent terapeut i kommunen/bydelen til å søke, og for å få opplæring og oppfølging. Dette er som følge av en egen ordning for godkjenning av formidlere og opplæringsansvarlige i elektriske rullestoler. Du kan lese mer om godkjenningsordningen her.

Utprøving og søknad

Elektriske rullestoler bør prøves ut før du søker. Det er fordi det finnes mange forskjellige typer elektriske rullestoler og det er viktig å finne den som best dekker ditt behov. Den lokale terapeuten kan hjelpe deg med å få prøvd ut rullestolen. Ofte skjer utprøving sammen med hjelpemiddelsentralen.

Hvis det er behov for elektrisk rullestol med standard tilbehør kan utprøvingen gjennomføres sammen med lokal terapeut. Dette forutsetter at lokal terapeut har tilstrekkelig erfaring med elektriske rullestoler til å gjennomføre utprøvingen og etterarbeidet uten bistand fra hjelpemiddelsentralen. I komplekse saker hvor det er behov for spesialtilpasninger må hjelpemiddelsentralen involveres i utprøving og vurdering i forkant av søknad.

Det er svært viktig at du forholder deg til rammeavtalen og rangeringene innenfor hver post når du velger hvilken elektrisk rullestol som skal prøves ut. Det høyest rangerte produktet i posten skal alltid vurderes først. Er du i tvil, ta kontakt med hjelpemiddelsentralen.

I tillegg har vi gjenbruksstoler som er klargjort og kan leveres ut raskt. Dersom det er behov for en stol fra en tidligere rammeavtale, ta kontakt med rådgiver så kan vi undersøke om vi har den på lager.

Søknaden om elektrisk rullestol må inneholde følgende opplysninger:

Du trenger ikke å legge ved tilleggsskjema for elektrisk rullestol (T05) fra skjemaveilederen. Send heller Oppsummeringsskjema etter utprøving av elektrisk rullestol og pristilbud.

Scootere (post 1 – 9): Det er ikke behov for å sende inn pristilbud og Oppsummeringsskjema etter utprøving av elektrisk rullestol hvis rullestolen skal leveres ut i helt standard versjon.

Elektriske rullestoler til innebruk i post 24 og 25: Det er ikke behov for å sende inn pristilbud og Oppsummeringsskjema etter utprøving av elektrisk rullestol hvis rullestolen skal leveres ut i helt standard versjon.

Fra 1. mars vil søknader som mangler nødvendige opplysninger bli returnert.

Oversikt over rammeavtalen og postene finner du på www.hjelpemiddeldatabasen.no

Bytte av elektrisk rullestol

Hvis du har behov for å bytte din elektriske rullestol kan du lese mer om hvordan du skal gå fram her. 

Hvordan prøve ut elektrisk rullestol

Det er opp til lokal terapeut å vurdere hvordan utprøving av elektrisk rullestol skal gjennomføres. Følgende alternativer kan benyttes:

1. Utprøving uten avtale (drop-in)

Hjelpemiddelsentralen har et stort utprøvingssenter hvor mange av de elektriske rullestolene på rammeavtale er tilgjengelige for utprøving. Hit kan du komme sammen med lokal terapeut og prøve ut elektrisk rullestol når som helst i utprøvingssenterets åpningstid. Les mer om utprøvingssenteret her.

Brukere som ikke kan reise kollektivt eller med egen bil kan få drosjerekvisisjon også ved drop-in. Hvis det er behov for drosjerekvisisjon i forbindelse med utprøving uten avtale med rådgiver sender ergoterapeuten e-post til nav.hjelpemiddelsentral.oslo.og.akershus@nav.no.

Les mer om refusjon av reiseutgifter og drosjerekvisisjon her.

2. Utprøving på ERS-tirsdag

ERS-tirsdag er et forenklet utprøvingstilbud hvor terapeuter kan prøve ut elektriske rullestoler med bistand fra rådgiver på hjelpemiddelsentralen. ERS-tirsdag krever påmelding, men du trenger ikke å sende inn «henvisningsskjema» på forhånd. Terapeut er ansvarlig for oppfølging i etterkant av utprøvingen, for eksempel å innhente pristilbud og skrive søknad. Det er ikke anledning til at brukere kommer uten terapeut. Les mer om ERS-tirsdag og hvordan du melder deg på her.

3. Utprøving med rådgiver

I saker hvor det er behov for utprøving med rådgiver på hjelpemiddelsentralen må terapeuten sende inn skjemaet «Hjelp til vurdering og utprøving» og tilleggsskjema for elektrisk rullestol (T05) fra skjemaveilederen. Rådgiver tar da kontakt for en avtale om utprøving.

Vi anbefaler at utprøvingen skjer på hjelpemiddelsentralen fordi bruker da kan prøve ulike typer rullestoler og finne den som dekker sitt behov best. I enkelte tilfeller kan det være vanskelig for bruker å komme til hjelpemiddelsentralen. Utprøvingen kan da gjennomføres i brukers hjem eller nærmiljø sammen med hjelpemiddelsentralen og/eller leverandør. I de sakene hvor det er nødvendig å prøve ut rullestolen med leverandør hjemme hos bruker, må det spesifiseres på henvisningsskjema at det er nødvendig og hvorfor. Kontakt kommunal terapeut eller hjelpemiddelsentralen hvis du er usikker på hvordan du skal gå fram.  

Stikkontakt til lading av elektrisk rullestol

Man kan ikke lenger søke om montering av stikkontakt til lading av elektrisk rullestol.