Her kan du lese om NAVs generelle bestemmelser for hjelpemidler i utlandet.

Før reisen – Oslo og AkershusNår du skal på tur til utlandet, må du ta kontakt med teknisk ordrekontor i god tid før reisen. Dette er fordi hjelpemiddelsentralen skal vurdere om det bør gjøres vedlikehold på hjelpemiddelet ditt før du reiser.Teknisk ordrekontor har telefonnummer 400 02 046.

Reparasjon i utlandet - Oslo og AkershusDersom du har vært i kontakt med teknisk ordrekontor før reisen, og du like vel får behov for reparasjon mens du er i utlandet, kan du selv kontakte et lokalt verksted for å få reparert hjelpemiddelet ditt. Om du betaler for reparasjonen selv, refunderer NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus utgiftene ved at du legger frem spesifisert kvittering når du kommer hjem. Etter at du har kommet hjem fra utenlandsoppholdet, skal hjelpemiddelsentralen se over hjelpemiddelet ditt for å sjekke at reparasjonen er utført i henhold til gjeldende regelverk.

Elektrisk rullestol på flyTransport av elektriske rullestoler med fly er strengt regulert på grunn av flysikkerheten. De fleste flyselskaper aksepterer elektriske rullestoler som bagasje.

Ved transport i fly forutsettes det at produsenten garanterer at batteriene er lekkasjefrie og riktig merket med følgende tekst: «This battery is non-spillable as defined in IATA Dangerous Goods Regulations Pacing instruction 806, Special Provision A67». Alle elektriske rullestoler utlevert etter år 2000 har batterier som er godkjente for transport i fly, og det skal ikke være nødvendig å ta kontakt med hjelpemiddelsentralen angående dette før du reiser.

Under flyreisen skal batteriene fysisk kobles fra det elektriske systemet på rullestolen, slik at batteriene er galvanisk atskilt fra resten av elektronikken. Dette gjøres som oftest ved å koble ut hovedsikringen på rullestolen. Hvordan du gjør dette på din elektriske rullestol finner du ut ved å lese bruksanvisningen. Du finner også ofte spesifikke tips for hva du bør tenke på i forbindelse med flyreiser i bruksanvisningen.

Hjelp på flyplassenTrenger du hjelp på flyplassen kan du kontakte Avinor for assistanse. Mer informasjon finner du på Avinor sine nettsider.

Lading i utlandetLadere som leveres ut fra NAV sammen med den elektriske rullestolen, skal kun brukes i stikkontakter med nettspenning 220V. Dette er vanlig nettspenning i Norge. Hvis du reiser til et land med en annen nettspenning i stikkontaktene, må du enten ha en omformer eller kjøpe/låne en lader tilpasset nettspenningen i landet du reiser til. Dette må du skaffe selv. Kontakt eventuelt leverandøren av den elektriske rullestolen hvis du har spørsmål rundt dette.

Husk at stikkontakter i utlandet kan være ulike de i Norge, og at du da må ha en adapter for at laderen skal passe i stikkontakten. Adaptere kan kjøpes i de fleste elektrobutikker.