I februar sendte vi ut oversikt over senger som skal byttes i 2020. Dette brevet ble sendt til lederne for ergoterapitjenesten i bydeler og kommuner. Vi sendte også ut bytteskjema for hver bruker og et overtakelsesbrev dersom bruker motsetter seg å bytte seng. Det er ønskelig at dere så snart som mulig tar kontakt med disse brukerne, informerer og kartlegger brukers behov. Hvis behovet for seng er opphørt eller sengen allerede er innlevert, ber vi dere informere oss om dette.

Dette forventer vi av deg som terapeut:

  • Du tar kontakt med bruker så snart som mulig for å avklare det nødvendige behov før du fyller ut resten av bytteskjema som sendes inn sammen med første side i saken.
  • Du har gjort en grundig kartlegging i forkant og kjenner brukeren og brukerens behov. 
  • Du sørger for å sende den gamle sengen i retur i tilfeller der behovet for seng er opphørt.
  • Du har god kjennskap til produkter som er på rammeavtalen. I tilfeller der det er nødvendig med dispensasjon må du begrunne hvorfor tilgjengelige senger på rammeavtalen ikke dekker behovet. Du innhenter pristilbud på anbefalt seng fra leverandør og legger ved bytteskjema.
  • Du kartlegger behovet på nytt i tilfeller der bruker har endret behov. For eksempel endring av helsetilstand eller barnesenger, hvor behovet har endret seg på grunn av utvikling.
  • Du innhenter pristilbud på sengebunn dersom bruker må ha en sengebunn med smalere bredde og lengde (under 70 x190cm) enn det som er prisforhandlet. Pristilbud fra leverandør legges ved bytteskjema og sendes inn til hjelpemiddelsentralen Oslo. Husk å begrunne hvorfor det er behov for en smalere sengebunn. 
  • Du tar deg tid å gjennomlese gode råd og oversikt over tilsvarende seng listen som er vedlegg nedenfor. Klikk på linken for å få tilgang til listen. 

I mer kompliserte saker som krever mye rådgivning og veiledning sender man inn skjemaet «Hjelp til vurdering og utprøving».  Oversikt over tilsvarende senger (Ecxel) Gode råd (pdf)