Strøm til hjelpemidler som krever montering

Dersom montering av hjelpemidler krever fremføring av strøm, kan dette dekkes i form av å føre strøm fra eksisterende punkt i rommet til stedet der nytt utstyr skal monteres.

Det gis ikke stønad til:

  • elektrisk anlegg
  • å føre strøm inn i et rom
  • fremføring eller installering av telefon ledning eller -uttak
  • opprettelse av ny strømkurs
  • åpning av vegger, tak og gulv
  • endring av avløp eller lignende

 

Det må fremkomme i en eventuell søknad hvor strømmen skal trekkes fra.