Søknad på bolighjelpemidler

Fra den 02.06.2020 skal alle bolighjelpemidler søkes direkte ved å sende inn søknad. Dersom du kun sender inn «Hjelp til vurdering og utprøving» med tilleggsskjema, vil dette bli returnert. Det er viktig med godt utfylte søknader for god og effektiv saksbehandling og for å kunne velge rett type hjelpemiddel. Dersom noe i søknaden er uklart, vil du kunne bli kontaktet for oppfølgingsspørsmål fra NAV Hjelpemiddelsentral Oslo eller leverandørene. Er du som innsender av søknad usikker på nøyaktig hvilket hjelpemiddel som skal velges, er det tilstrekkelig å skrive type hjelpemiddel (f.eks. seteheis i trapp, atkomst bolig, spyl/tørk-funksjon på toalett), så vil rådgiver på hjelpemiddelsentralen vurdere valg av løsning. Under følger en oversikt over hva som skal sendes inn i ulike saker som gjelder bolighjelpemidler:

Omgivelseskontroll

Søknad på dørautomatikk skal inneholde:

 • Funksjonsbeskrivelse
 • Hvilke andre tiltak er prøvd?
 • T02 Tilleggsskjema for omgivelseskontroll, «NAV 10-07.68 Bokmål Fastsatt 01.2014 Endret 05.2020», inkl.:
  • Byggeår for bolig/hvilken byggteknisk forskrift bygget er prosjektert etter
  • Åpningskraft/trekkraft på dør/dører
  • Hvilken/hvilke dør/dører det gjelder
  • Signert monteringsgodkjenning (siste side i tilleggsskjemaet)
 • Informasjon om aktuell dør/dører; produsent, type dør, eventuelt brannklassifisering (f.eks. B30, A60, EI30/60). Send gjerne bilde av dør og merking som vedlegg til henvendelsen.
 • Skriftlig dokumentasjon fra dørprodusent eller -leverandør som bekrefter at aktuell dør er klargjort/godkjent for montering av dørautomatikk (hvilket elektrisk sluttstykke det er utfrest for, samt forsterket dørblad), og at dette ikke vil forringe en eventuell brannklassifisering. 

Annen informasjon som er relevant for søknad på dørautomatikk:

 • Folketrygden dekker ikke utgifter til nødstrøm. Bruker må selv dekke utgifter til nødstrøm på dører i rømningsvei der dette er påkrevd. Bruker vil kunne be om et tilbud på nødstrøm fra leverandøren som prosjekterer dørautomatikk for NAV Hjelpemiddelsentral. Dersom bruker ønsker å benytte seg av tilbudet, vil leverandør fakturere bruker direkte for nødstrøm. 
 • Ev. dokument der huseier skriftlig påtar seg ansvaret for dørens soliditet og tar ansvar for bytte av dør ved eventuell slitasje/skade som dørautomatikken kan påføre. Dette gjelder i de tilfeller der det ikke er mulig å innhente dokumentasjon på aktuell inngangsdør til flerleilighetsbygg fordi døren er umerket, eller dørprodusent/-leverandør er avviklet, men dør/karm har en kvalitet som antas å tåle belastningen av en dørautomatikk. NB: Gjelder ikke branndører.
 • Ved dørbytte før montering av dørautomatikk må den nye døren være montert før søknad.
 • Ved behov for dørautomatikk til garasje må det komme frem om bruker selv kjører bil, om det er mulig å bli plukket opp av ektefelle utenfor hovedinngang/annen dør med dørautomatikk

Les mer om utlån og montering av dørautomatikk/porttelefon  

Ved søknad omgivelseskontroll som ikke gjelder dørautomatikk skal søknaden inneholde:

 • Funksjonsbeskrivelse 
 • Hvilke andre tiltak er prøvd?
 • T02 Tilleggsskjema for omgivelseskontroll, inkl. Signert monteringsgodkjenning (siste side i tilleggsskjemaet)

Rampe og løfteplattform

Søknad må inneholde:

 • Funksjonsbeskrivelse
 • Hvilke andre tiltak er prøvd?
 • T09 Tilleggsskjema for tilrettelegging av adkomst til og i bolig 
 • Rett signert monteringsgodkjenning (siste side i tilleggsskjemaet)

Ved søknad på løfteplattformer er det viktig at bruker gjøres oppmerksom på at utgifter til å støpe et frostfritt fundament er noe bruker må dekke selv. 

Trappeheiser

Søknad må inneholde:

 • Funksjonsbeskrivelse av hvordan bruker går i trapp
 • Hvilke andre tiltak er prøvd?
  • Annen gangteknikk som trinn for trinn, gå sidelengs
  • Håndløper på begge sider?
 • Er det behov for trappeheis med sete eller plattform?
 • T09 Tilleggsskjema for tilrettelegging av adkomst til og i bolig
 • Rett signert monteringsgodkjenning (siste side i tilleggsskjemaet). NB: Det godtas ingen forbehold på monteringsgodkjenningen. Det skal kun stå hva som skal monteres og hvor. Ved installasjon av trappeheis i fellesoppganger ivaretas rømningsvei ved godkjenning av kommunens plan- og bygningsetat eller tilsvarende instans.
 • Det må skrives på brukervekt, da det kan være avgjørende for valg av type heis

AssiStep

Søknad må inneholde:

 • Funksjonsbeskrivelse av hvordan bruker går i trapp
 • Hvilke andre tiltak er prøvd?
  •  Annen gangteknikk som trinn for trinn, gå sidelengs
  • Håndløper på begge sider?
 • T09 Tilleggsskjema for tilrettelegging av adkomst til og i bolig
 • Rett signert monteringsgodkjenning (siste side i tilleggsskjemaet)

Viktig å vurdere nytten av dette hjelpemiddelet.

 • Hvor lenge kan bruker ha nytte av AssiStep før han/hun må over på trappeheis?
 • AssiStep gis ikke for trening – det er et ganghjelpemiddel i trapp

Trappeklatrere

Søknad må inneholde:

 • Funksjonsbeskrivelse
 • Om det gjelder trappeklatrer med sete eller til rullestol
 • Hvilken trapp/trapper det gjelder, ev. på besøk/reise
 • Hvem som kan føre trappeklatreren

Tilskudd

Der det er avklart at det ønskes tilskudd, skal skjemaet "Hjelp til vurdering og utprøving" sendes inn sammen med "T09 Tilleggsskjema for tilrettelegging av adkomst til og i bolig". Saken vil bli utredet av boligrådgiver, og etter ferdigbefaring skal søknad sendes inn. 

Hygiene

Søknad må inneholde:

 • Funksjonsbeskrivelse
 • Hvilke andre tiltak er prøvd?
 • T01 Tilleggsskjema for hjelpemiddel på bad, inkl.
  • Tegning/målsatt skisse av bad
 • Signert monteringsgodkjenning (siste side i tilleggsskjemaet)

Ved søknad på spyl-/tørktoalett eller toalettilsats er det spesielt viktig med mål av toalettet, samt nåværende og ønsket sittehøyde. Målene omfatter:

 • Dybde toalettforkant–skruehull
 • Dybde toalettforkant–sisterne
 • Bredde mellom skruehull
 • Bredde på toalettet

Minner om at søknader som kun begrunnes med behandling, blir avslått.  Hygienehjelpemidler som ikke er fastmonterte skal som tidligere søkes direkte. Minner om viktigheten av gode begrunnelser dersom det søkes på hjelpemidler som ikke er på rammeavtalen, da rådgiver på Hjelpemiddelsentralen må søke dispensasjon for dette. 

Hev-/senk-løsninger på bad 

Søknad må inneholde:

 • Funksjonsbeskrivelse
 • T01 Tilleggsskjema for hjelpemiddel på bad, inkl.
  • tegning/målsatt skisse av bad
 • Bredde for servant på bad
 • Hvilke andre tiltak er prøvd? 
 • Behov for avlastningsflate på servant må begrunnes
 • Signert monteringsgodkjenning (siste side i tilleggsskjemaet)
 • Bor bruker alene, eller bor det andre i husstanden som ikke sitter i rullestol? 
 • Bytter bruker på ulike rullestoler inne som ikke har hev/senk?
 • PS: Det gis ikke hev-/senk-løsninger for bedre arbeidsstilling for assistenter som ikke bor i husstanden 

Hev-/senk-løsninger på kjøkken

Søknad må inneholde:

 • Funksjonsbeskrivelse
 • Hvilke andre tiltak er prøvd? 
  • Omorganisering/ommøblering på kjøkken? Ev. rullestol/arbeidsstol med hev/senk
 • T03 Tilleggsskjema for hev- og senkbar kjøkkenløsning, inkl.: 
  • Tegning/målsatt skisse av kjøkken 
 • Høyde og bredde på overskap
 • Bredde på benk og om det er fri høyde under
  • Signert monteringsgodkjenning (siste side i tilleggsskjemaet)
 • Bor bruker alene, eller bor det andre i husstanden som ikke sitter i rullestol?
 • Bytter bruker på ulike rullestoler inne som ikke har hev/senk?
 • PS: Det gis ikke hev-/senk-løsninger for bedre arbeidsstilling for assistenter som ikke bor i husstanden
 • PS: Dersom en rullestolbruker bor alene, gis det ikke hev/senk på benkplate, da denne kan fastmonteres i lav høyde

Personløftere

Mobile personløftere søkes direkte som tidligere

Søknad på stasjonære personløftere må inneholde: 

 • Funksjonsbeskrivelse
 • Hvilke andre tiltak er prøvd?
  • Mobil personløfter?
 • T10 Tilleggsskjema for stasjonær personløfter
 • Må inneholde målsatt tegning/skisse og hvilket/hvilke rom det er behov for stasjonær personløfter
 • Rett signert monteringsgodkjenning (siste side i tilleggsskjemaet)