Hvem tar du kontakt med for utprøving?

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig rullestol som dekker ditt forflytningsbehov, anbefaler vi deg å ta kontakt med formidler av hjelpemidler i egen kommune som vil hjelpe deg å kartlegge din situasjon.

I de fleste tilfeller vil en kommunal formidler kunne hjelpe til med å finne egnet rullestol til deg. Kommunal formidler vil først kartlegge behovet ditt nærmere før det eventuelt sendes en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral. Det er ikke alltid nødvendig å prøve ut rullestolen i forkant av søknad, men ofte kan dette være nyttig.

Hvis du har brukerpass og ikke benytter deg av en kommunal formidler, skal du i likhet med kommunale formidlere følge de praktiske rutinene som beskrives i de neste avsnittene.

 

Hva kan hjelpemiddelsentralen bidra med?

Hvis du sammen med kommunal formidler kommer frem til at det er behov for å prøve ut en eller flere rullestoler sammen med rådgiver på hjelpemiddelsentralen skal du eller terapeuten sende inn skjemaet "Hjelp til vurdering og utprøving" til hjelpemiddelsentralen. Du kan se nærmere på hvordan du kan gå fram for å prøve ut et hjelpemiddel her, eller gå direkte til skjemaveilederen. Rådgiverne på hjelpemiddelsentralen samarbeider med de ulike leverandørene som kan være tilstede på utprøving av rullestol.

Ved behov for manuell rullestol med spesialløsninger, som for eksempel skallstøp, skal det alltid sendes inn en henvisning som beskrevet over slik at utprøvingen gjøres i et samarbeid mellom leverandør og rådgiver på hjelpemiddelsentralen.

Det er egne rådgivere på NAV Hjelpemiddelsentral Oslo som jobber primært med manuelle rullestoler. Rådgiverne kan nås via vårt kundesenter på telefon 407 02 803, eller vår felles postkasse hvis behov for enklere råd eller konkrete spørsmål om manuelle rullestoler.

 

Komme på drop-in på utprøvingssenteret?

Vi har et utprøvingssenter på Økern hvor det er mulig å prøve ut manuelle rullestoler på egenhånd. Her er det utstilt et utvalg av de manuelle rullestolene som har rammeavtale hos NAV.

 

Utprøving av manuell rullestol sammen med leverandør?

Det er også mulig for deg og lokal formidler å ta direkte kontakt med en leverandør for utprøving av manuell rullestol. Det er da viktig at du før utprøving alltid vurderer rullestolen som er høyest rangert i den aktuelle posten i rammeavtalen. Oversikt over de prisforhandlede manuelle rullestolene finner du på www.hjelpemiddeldatabasen.no. Ved behov for rullestol som er lavere rangert må du begrunne dette spesielt i søknaden. Leverandøren vil kunne ha en uforpliktende utprøving av sitt produkt og lage et pristilbud på valgt løsning. Pristilbudet legges ved søknaden til NAV Hjelpemiddelsentral, gå direkte til skjemaveileder for søknad her.

 

Bytte av en rullestol som du allerede har?

Dersom du allerede har en rullestol og det er behov er for å skifte ut denne, må årsaken til dette kartlegges. Du kan lese mer om hvordan du går frem ved bytte av hjelpemiddel her.

 

Anbefalt lesning:

Temaside om manuelle rullestoler på Kunnskapsbanken