• Det er HELFO som innvilger korttidslån av vogn ved bruk av sprikgips eller sprikortose. Vogn blir utlevert på hjelpemiddelsentralen.
  • Man vil finne informasjon om kriteriene for å søke om spesialvogn til bruk når barnet har sprikeskinne eller hoftegips på www.helsenorge.no + legg inn «spesialvogn» i søkefeltet.
  • Foreldre kan skrive søknad selv, eller be om hjelp av lege, fysioterapeut eller ergoterapeut. Søknaden vedlegges bekreftelse fra lege på at barnet har sprikgips/ortose.
  • Søknaden kan skrives på vanlig skrivepapir. Søknadsskjema finnes ikke.
  • Det er svært viktig at foreldrenes navn og tlf.nr. oppgis i søknaden, så hjelpemiddelsentralen har mulighet til å kontakte dem når vedtaket kommer.
  • Søknaden sendes til: HELFO, PB 2415, 3104 Tønsberg (gjelder både for brukere fra Oslo og fra Akershus)
  • Det er mulig å få vogn utlevert før vedtaket er fattet. Søknaden må være sendt.
  • Spesialvogner for sprikgips finnes ikke. Vi benytter vogner fra vanlig handel med god bredde – joggevogn, sportsvogn eller tvillingvogner.