Det kan heller ikke søkes om som behandlingshjelpemiddel.