Ståstativ til barn og voksne

Hjelpemiddelsentralen kan ikke gi utlån av ståstativ dersom formålet er å komme opp i stående for å vedlikeholde kroppslige funksjoner. Dette blir ansett som behandling (habilitering/rehabilitering) og faller utenfor hjelpemiddelsentralens ansvarsområde. Hvem som kan få ståstativ avhenger av hvilket behov ståstativet skal dekke og hvor ståstativet skal brukes.

 

Ståstativ til barn og unge under 26 år til bruk i hjemmet

Barn og unge under 26 år kan få ståstativ til bruk i hjemmet dersom formålet med ståstativet er trening, stimulering eller aktivisering.

Ståstativ til skole eller barnehage

Hjelpemiddelsentralen kan ikke låne ut ståstativ til bruk på skolen eller i barnehagen hvis det skal brukes til trening, aktivisering eller stimulering, eller hvis behovet er å opprettholde kroppslige funksjoner. Dette blir ansett som behandling og kan ikke dekkes av hjelpemiddelsentralen.

Barn og unge under 26 år kan få ståstativ til bruk i skole eller barnehage dersom målet er at barnet skal komme opp i stående stilling for å delta i frilek på lik linje med de andre barna i barnehagen eller på skolen.

Ståtativ til personer eldre enn 26 år

Personer som er eldre enn 26 år kan kun få ståstativ på utlån fra hjelpemiddelsentralen hvis det er nødvendig for å utføre daglig aktivitet i stående stilling. Et eksempel kan være at man har behov for ståstativ for å nå opp i overskap på kjøkkenet eller for å lage mat. Å komme opp i stående for å trene opp og vedlikeholde kroppslige funksjoner anses som rehabilitering/habilitering og dekkes ikke av hjelpemiddelsentralen.