Rutine ved behov for utprøving og søknad om sykkel