Rutine ved behov for utprøving og søknad om sykkel

Det er ikke krav om å sende inn skjema for utprøving av sykler. Når du tar utprøving på egen hånd, må du forholde deg til gjeldende rammeavtaler.

Sykler som er på rammeavtale med NAV

Sykler på rammeavtale finner du her.

Du sender inn skjemaet for hjelp til vurdering og utprøving når det er behov for 

  • veiledning og hjelp til utprøving og valg av sykkel
  • spesialtilpasninger
  • å prøve ut flere modeller samtidig
  • vurdering av sykler som ikke er på rammeavtaler

I saker hvor det kun er behov for forenklet utprøving kan du som terapeut melde deg på sykkeltirsdag sammen med bruker. På sykkeltirsdag kan man prøve trehjulssykler, tandemsykler og tohjulssykler med støttehjul. Les mer om sykkeltirsdag her. På nettsiden http://www.kunnskapsbanken.net/sykler-med-hjelpemotor/ finner du nyttig informasjon om bl.a. trafikksikkerhet og veiledning for opplæring.

Tohjulssykler med og uten hjelpemotor

Tohjulssykkel uten motor regnes som vanlig aktivitetsutstyr for både voksne og barn, og dekkes ikke av NAV. Dette gjelder også tohjulssykler med hjelpemotor til voksne. Barn under 18 år kan søke om tohjulssykkel med hjelpemotor. Dette er en endring fra 01.03.2020, da ny rammeavtale for sykler tredde i kraft. Det gis ikke lenger hjelpemotor til egen sykkel. I noen tilfeller gis spesialtilpassede tohjulssykler for enkelte brukergrupper, som ikke kan benytte tohjulssykkel med eller uten motor fra vanlig handel. Ta kontakt med rådgiver i forkant av eventuell utprøving.

Søknad

Ved søknad om sykkel som ikke er førstevalget i rammeavtalen, skal det alltid begrunnes hvorfor ikke høyere rangerte produkter kan benyttes.

For søknad på sykkel til personer over 26 år gjelder egne regler. Hvis du trenger mer informasjon kan du kontakte hjelpemiddelsentralen.