Ved behov for NF-walker skal følgende framgangsmåte benyttes:

1. Søknad sendes NAV

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

  • Hva ønsker man å oppnå som ikke kan oppnås med andre ganghjelpemidler?
  • Hvordan er hjelpemiddelet tenkt brukt?
  • Hvem har ansvar for jevnlig oppfølging?

Søknadsskjema finner du her.

2. Utprøving

Utprøving med firma skjer etter at vedtak er fattet av hjelpemiddelsentralen. Terapeuten sender målskjema til leverandøren Made for Movement. Firma gir opplæring ved utlevering og inntil tre oppfølginger per år, sammen med ansvarlig terapeut.

Bytte av NF-walker

Ved behov for bytte av NF-walker tar terapeuten kontakt med Made for Movement, som utarbeider pristilbud. Pristilbudet sendes med ordreskjema til hjelpemiddelsentralen. Kryss av for "bytte" på ordreskjemaet, og skriv begrunnelse for bytte.