NF-walker

NF-Walker er et ganghjelpemiddel som tilpasses individuelt. Hjelpemiddelet gir støtte og mulighet for korreksjon i stående og gående. NF-walker er rangert som nummer 3 og 4 på rammeavtalen og det må begrunnes hvorfor høyere rangerte produkter ikke kan benyttes. Aktuelt tilbehør må også begrunnes.

Ved behov for NF-walker skal følgende framgangsmåte benyttes

Søknad sendes NAV

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

  • Hva ønsker man å oppnå som ikke kan oppnås med andre ganghjelpemidler.
  • Hvordan er hjelpemiddelet tenkt brukt.
  • Hvem som har ansvar for jevnlig oppfølging.
  • Måleskjema.  

Søknadsskjema finner du her.

 

Bytte av NF-walker

Ved behov for bytte av NF-walker tar terapeuten kontakt med Made for Movement, som utarbeider pristilbud. Pristilbudet sendes med ordreskjema til hjelpemiddelsentralen. Kryss av for "bytte" på ordreskjemaet, og skriv begrunnelse for bytte. Høyere rangerte produkter må vurderes først, dette må komme fram i bytteskjema.