Utprøving 

Innowalk og Happy Rehab må prøves ut før søknad. Skjemaet Hjelp til vurdering og utprøving, samt tilleggsskjema for hjelpemiddel til trening, stimulering og aktivisering (T11) sendes til hjelpemiddelsentralen. Ved utprøving av Innowalk må også leverandørens måleskjema legges ved. Det er viktig med en god kartlegging i forkant av utprøving. Behov og målsetninger må komme tydelig fram i skjema. Oppfølgingsansvarlig fysioterapeut må oppgis. 

Hjelpemiddelsentralen skal være med på oppstart av utprøvingen og evalueringen etter fire uker. I tillegg skal habiliteringstjenesten involveres der dette er aktuelt. Ansvarlig fysioterapeut skal følge opp ukentlig i utprøvingsperioden og arbeidslogg skal fylles ut. 

Søknad 

Utprøvingsperioden avsluttes med en felles evaluering. Dersom utprøvingsperioden har vært vellykket, sender ansvarlig fysioterapeut inn søknad med pristilbud, tilleggsskjema og konklusjon fra arbeidsloggen. 

Videre oppfølging 

Faglig kontaktperson har oppfølgingsansvaret og skal følge opp bruken av hjelpemiddelet videre. 

Ved behov for tilpasning og eventuelt bytte av deler og tilbehør skal hjelpemiddelsentralen kontaktes. Send inn ordreskjema ved behov for deler og tilbehør. Ved behov for bytte av hjelpemiddelet skal det sendes inn skjema Hjelp til vurdering og utprøving. Hjelpemiddelsentralen bestemmer hvilke tjenester som utføres av tekniker og/eller rådgiver ved hjelpemiddelsentralen, og hvilke tjenester som utføres av leverandør.