Ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har vi satt i gang en del tiltak for å forebygge korona-smitte og sikre at vi kan drifte sentralen fremover. 

Vi betjener telefonene som vanlig, saksbehandlingen gjennomføres som normalt for Bærum, Romerike og Follo. Når det gjelder brukere i Oslo har Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune begrenset utkjøring og retur av hjelpemidler fra 23. mars og må prioritere akuttsaker og hjelpemidler i forbindelse med utskriving fra sykehus/helsehus; saker der det er fare for liv og helse; saker hvor det er betydelig fare for (re)innleggelser og hastesaker. Søknader som gjelder disse hjelpemidlene vil bli behandlet med en gang vi mottar dem. Andre søknader for brukere i Oslo vil dessverre ikke bli behandlet før Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune har anledning til å kjøre ut hjelpemidlene igjen.

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo behandler utredningssaker hvor vi ikke har behov for brukerkontakt. Vi tilpasser hjelpemidler og reparerer de hjelpemidlene vi har inne. Vi leverer ut hjelpemidler til de lokale mottaksstedene i Bærum, Romerike og Follo. I Oslo leverer vi bare ut akutt og hastesaker til det lokale mottaksstedet.

For å bidra i den nasjonale dugnaden med å forhindre smitte, er alle kurs, brukermøter, utprøvinger og opplæring i bruk av hjelpemidler avlyst. Resepsjonen, ekspedisjonen og returmottaket er ikke betjent fra 13. mars. 
Fra mandag 16. mars, vil våre ambulerende teknikere kun komme ut til brukerne i tilfeller der det er helt nødvendig. Alle tolkeoppdrag som ikke gjelder liv og helse avlyses nå. Vi forsøker å benytte tolking via bilde så langt det lar seg gjøre.

For å sikre at vi fortsatt kan betjene telefoner, saksbehandling og bestillinger fremover, jobber alle som har mobile løsninger hjemmefra, men er tilgjengelig på vanlig måte via vårt servicesenter på telefon 407 02 803. Vi har foreløpig godt med bemanning, men for å sikre at vi ikke må sette alle på verkstedet og lageret i karantene om noen skulle bli syke, har vi valgt å dele opp bemanningen i to team. Teamene er til stede på hjelpemiddelsentralen annen hver uke. Det betyr at det kan ta litt lenger tid å få levert ut hjelpemidlene enn normalt. Vi ber om forståelse for dette.