Telefontider ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo 

Kundesenteret
Åpent mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00
Telefon: 407 02 803

Teknisk ordrekontor
Åpent mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00 for bestilling av reparasjoner.
Telefon: 400 02 046

Vakttelefon for akuttreparasjon
Åpent mandag-fredag kl. 15.00 - 24.00, helger og høytidsdager kl. 08.00 - 24.00.
Telefon: 452 16 220

Rådgivere innen bevegelseshjelpemidler
Rådgivere innen bevegelseshjelpemidler er tilgjengelige på telefon hver dag fra kl. 09.00 - 11.00.

Rådgivere innen kommunikasjons- og kognisjonshjelpemidler
Rådgivere innen kommunikasjons- og kognisjonshjelpemidler er tilgjengelige på telefon hele uken i sentralens åpningstid.

Rådgivere innen synstekniske hjelpemidler
Rådgivere innen synstekniske hjelpemidler er tilgjengelige på telefon mandag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 - 11.00. (Gjeldende fra 06.02.19)

Rådgivere innen hørselstekniske hjelpemidler
Rådgivere innen hørselstekniske hjelpemidler er tilgjengelige på telefon mandag og torsdag fra kl. 09.00 - 11.00. (Gjeldende fra 01.01.20)

Rådgivere innen hjelpemidler i bolig
Rådgivere innen fastmonterte hjelpemidler og hygienehjelpemidler i bolig er tilgjengelige på telefon mandag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 - 11.00. (Gjeldende fra 06.02.19)

Rådgivere innen arbeid bevegelse
Rådgivere innen arbeid bevegelse er tilgjengelig på telefon hele uken i sentralens åpningstid.

Tolketjenesten
Telefontid mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00 for bestilling av tolk
- Telefon: 400 02 047
- SMS: 982 81 831
- Akuttvakt: 464 07 790
- E-post: nav.tolk.oa@nav.no

Bildetolktjenesten
Åpent mandag-fredag kl. 09.00 - 20.00
- Telefon: 21 02 37 00
- Sip: sip@bildetolk.no

Forhåndsbestilling av bildetolk:
E-post: nav.bildetolktjenesten@nav.no
Telefon: 400 02 047
Sms: 982 81 831

Bilsenter Østlandet
Åpent mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00
Telefon: 400 02 048