MRS-tirsdag:

 • Et tilbud til voksne brukere.
 • Er forbeholdt enklere utprøving av manuelle rullestoler, sitteputer, drivaggregater og elektrisk rullestol til innebruk. 
 • I søknaden i etterkant må du opplyse om at dere har vært på utprøving på hjelpemiddelsentralen på MRS-tirsdag.

ERS-tirsdag:

 • Et tilbud til voksne brukere.
 • Er forbeholdt utprøving av kombinerte inne/utestoler og scootere 
 • I søknaden i etterkant av utprøving må du opplyse om at dere har vært på utprøving på hjelpemiddelsentralen på ERS-tirsdag.

Sykkeltirsdag: 

 • Et tilbud til både barn og voksne brukere.
 • Er forbeholdt enkle utprøvinger av trehjulssykler, tandemsykler og tohjulssykler med støttehjul.
 • Ved utprøving av sykkelfronter, liggesykler og håndsykler sender du inn skjemaet "Hjelp til vurdering og utprøving" på vanlig måte.

 

Fremgangsmåte:

 • Send e-post til hjelpemiddelsentralens fellespostkasse nav.hjelpemiddelsentral.oslo.og.akershus@nav.no.
 • Skriv i emnefeltet om det gjelder ERS-tirsdag, sykkeltirsdag eller MRS-tirsdag.
 • Oppgi hvilken dato (kun tirsdager) og klokkeslett (mellom kl. 10-14.30) dere ønsker å komme. (NB: Siste avtale på ERS-tirsdag er kl. 13.30) 
 • Dersom det er behov for taxirekvisisjon trenger vi navn og fødselsdatoen til bruker, slik at vi kan gjøre denne klar på forhånd. Alternativt kan du oppgi NAV-brukernummeret til bruker ved påmeldingen. Dette får du ved å kontakte servicesenteret i forkant. 
 • På selve utprøvingsdagen: Registrer dere inn som besøkende på «Ers/Mrs-tirsdag» eller «Sykkeltirsdag» i ekspedisjonen.

Dette forventer vi av deg som terapeut:

 • Du har gjort en grundig kartlegging i forkant og kjenner brukeren og brukerens behov.
 • Du har nok erfaring og kompetanse om rammeavtalen på det aktuelle produktet du ønsker å prøve ut til å ta utprøving på egenhånd (rammeavtalene finner du på www.hjelpemiddeldatabasen.no).
 • Du sørger for at all nødvendig informasjon kommer frem i søknaden slik at behandling av søknaden, tilpassing og utlevering kan gjøres effektivt.

I mer kompliserte saker som krever mye rådgivning og/eller tilpasning utover det som er standard sender man inn skjemaet «Hjelp til vurdering og utprøving» som tidligere.

Oversikt over hvilke hjelpemidler som kan prøves ut på utprøvingssenteret finner du her.

Gjenbruksstoler ERS som tilsvarer nye stoler 04.11.19