NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus dekker oppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede. Vi har ansvaret for å dekke tolk til høyere utdanning, arbeidsliv, lege/helse og daglige gjøremål. Vi dekker også tolkeoppdrag som skal betales av andre, for eksempel innleggelse ved sykehus, politi og rettsvesen.

Formidling
Formidlingen på tolketjenesten tar imot alle tolkebestillinger og finner tolker til disse. Vi benytter både fast ansatte tolker og frilanstolker. I tillegg har formidling ansvar for byttinger, endringer og avlysninger.

Bildetolk
Tolketjenesten har det nasjonale ansvaret for bildetolk. Vi har også bildetolkstudioer og er en del av turnusen som dekker tilbudet. Mer informasjon om bildetolk finner du her.  

Akutt
Ved akutte behov for tolk kan du få kontakt med tolketjenesten utenfor åpningstid. Ring eller send sms til 46 40 77 90 (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland). Mer informasjon om akuttolk finner du her.

Samordna frilansområde
Tolketjenesten behandler honorarkrav for frilanstolker i hele Norge.
Honorarkrav skal sendes til nav.frilanstolker.honorar@nav.no.
Andre henvendelser skal sendes til nav.frilanstolker@nav.no.

Søknad om tolk
Tolketjenesten behandler søknad om tolk og gir veiledning om bruk av tolk etter behov.

Søknadskjema om tolk finner du her.

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Kabelgaten 2, 0580 Oslo
Postadresse: Postboks 324 Alnabru, 0614 Oslo
E-post: nav.tolk.oa@nav.no
Telefon: 400 02 047
SMS: 982 81 831
Akutt-telefon: 464 07 790 (akutte oppdrag utenom åpningstid)

Mer informasjon om tolking finner du på Kunnskapsbanken.net.

Skrivetolknytt
Under relatert informasjon finner du "Skrivetolknytt", som blir utgitt av tolketjenesten ved hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus.

Hensikten med skrivetolknytt er å oppdatere skrivetolkene om hva som rører seg på fagfeltet vårt; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For hvert nummer vil det være fokus på et bestemt tema, som er aktuelt for skrivetolker. For noen er stoffet kjent, mens for andre vil det være nytt.»