Behov for tilleggsbelysning utover normalbelysning?

Den enkelte er selv ansvarlig for god normalbelysning i alle rom i hjemmet. Behovet for belysning øker med alder. Lysbehovet for en person som er 60 år, er omtrent tre ganger så stort som for en på 20 år. Oppgradering av belysning på grunn av økende alder, må den enkelte selv bekoste. Dersom du har en synshemming som medfører spesielle belysningsbehov kan du i noen tilfeller få dekket noe av denne spesialbelysningen. Dersom lamper fra ordinær handel dekker belysningsbehovet, må du selv bekoste disse lampene.


Synshemmede med spesielle belysningsbehov

Synshemmede kan ha spesielle belysningsbehov som en direkte følge av synshemmingen. Det kan medføre et belysningsbehov som ikke tilfredsstilles av normalt belysningsutstyr fra ordinær handel. Grunnen kan være et behov for unormalt kort arbeidsavstand ved for eksempel lesing, forøket lys- og/eller kontrastbehov, eller spesiell grad av lysømfintlighet. Belysningsutstyr for å avhjelpe slike spesielle belysningsbehov, kan gis som tilskudd.


Dette kan det ikke søkes om:

• God og hensiktsmessig belysning anses som en del av normalutrustningen i et hjem og gis derfor ikke.
• NAV gir ikke stønad til belysning utendørs.
• NAV gir ikke stønad til allmennbelysning i nybygg.
• NAV gir ikke stønad til belysningsutstyr på arbeidsplassen, dette er normalt arbeidsgivers ansvar.
• NAV gir ikke stønad til tiltak som påvirker allmennbelysningen, for eksempel rehabilitering av boligen med lysere materiale for å skape kontraster. 

 

Hvordan går man fram i belysningssaker?

Ved behov for veiledning og råd i belysningssaker, må kommunens synskontakt sende inn skjema «Hjelp til vurdering og utprøving» til NAV Hjelpemiddelsentral Oslo sammen med Tilleggsskjema for belysningsvurdering.
Hjelpemiddelsentralen bistår synskontakten med utredning og vurdering av behov og tiltak i saker hvor det skal søkes belysning som tilskudd. Ved søknad om belysning blir type produkter/lamper anbefalt av rådgiver ved Nav Hjelpemiddelsentral etter befaring i hjemmet. Synskontakt innhenter to pristilbud på produkter, montering og kjøring inkl. moms. som legges ved søknaden. Dersom søknaden innvilges, vil tilskuddet utbetales til elektriker ved fakturering til NAV.

 

Fakturering:

1. Faktura må sendes på EHF-format (Elektronisk Handelsformat) til fakturaadresse 889640782. Kvittering på at varen er mottatt og i orden vedlegges fakturaen som pdf-fil.
2. Fakturaen må påføres ident DWA4703 og inneholde stønadsmottakerens navn og fødselsdato.
3. NAV krever 30 dagers forfall på alle fakturaer fra leverandører til NAV.
4. Ved spørsmål om bruk av EHF faktura kan dere kontakte NAV Økonomitjeneste på telefon 400 07 760 eller på epost faktura@nav.no.

NAV Hjelpemiddelsentral foretar oppgjør med leverandør.