Sykler som er på rammeavtale med NAV

Sykler på rammeavtale finner du her.

Du sender inn skjemaet for hjelp til vurdering og utprøving når det er behov for 

  • veiledning og hjelp til utprøving og valg av sykkel
  • spesialtilpasninger
  • å prøve ut flere modeller samtidig
  • vurdering av sykler som ikke er på rammeavtaler

I saker hvor det kun er behov for forenklet utprøving kan du som terapeut melde deg på sykkeltirsdag sammen med bruker. På sykkeltirsdag kan man prøve trehjulssykler, tandemsykler og tohjulssykler med støttehjul. Les mer om sykkeltirsdag her. På nettsiden http://www.kunnskapsbanken.net/sykkelsesongen-naermer-seg/ finner du nyttig informasjon om bl.a. trafikksikkerhet og veiledning for opplæring.

Tohjulssykler med og uten hjelpemotor

  • Tohjulssykkel uten motor regnes som vanlig aktivitetsutstyr for både voksne og barn, og dekkes ikke av NAV.
  • Personer som ikke kan benytte tohjulssykkel med motor fra vanlig handel pga. størrelse, kan søke om hjelpemotor og påmontering av denne. Selve sykkelen må du kjøpe selv.
  • For å sikre at motoren kan monteres på sykkelen bør du kontakte hjelpemiddelsentralen før du kjøper sykkel, slik at vi kan gi råd om hvilken sykkel du bør kjøpe.

Søknad

Ved søknad om sykkel som ikke er førstevalget i rammeavtalen, skal det alltid begrunnes hvorfor ikke høyere rangerte produkter kan benyttes.

For søknad på sykkel til personer over 26 år gjelder egne regler. Hvis du trenger mer informasjon kan du kontakte hjelpemiddelsentralen.