Hva er et brukerpass?

Brukerpass er en fullmakt som gir hjelpemiddelbrukere større innflytelse og ansvar i egen sak. Som brukerpassinnehaver kan du selv velge samarbeidspartner. Du kan ta direkte kontakt med NAV hjelpemiddelsentral eller hjelpemiddelfirma, og du trenger ikke gå veien om kommunal terapeut. Du må ha et bestillingsnummer fra NAV hjelpemiddelsentral for å benytte tjenester fra firma.

Hvordan anvende brukerpass?

Hvis du har brukerpass, og henvender deg til NAV hjelpemiddelsentral, må du gjøre oppmerksom på at du har brukerpass, og være forberedt på å oppgi navn og ditt 11-sifrede fødselsnummer.

NAV hjelpemiddelsentral bestiller produktene for deg på de områdene brukerpasset gjelder for. For å benytte tjenester fra leverandør som for eksempel til reparasjoner, må du ha et bestillingsnummer fra NAV hjelpemiddelsentral. NAV hjelpemiddelsentral gir deg et slikt bestillingsnummer enkelt og raskt.

Et brukerpass erstatter vedtak for de områdene passet gjelder for. Passet gjelder ikke for bytte av hjelpemiddel fra en hjelpemiddelgruppe til en annen, for eksempel fra manuell til elektrisk rullestol. I slike tilfeller må det fattes nytt vedtak og NAV hjelpemiddelsentral må involveres.

Brukerpass gir ingen fortrinnsrett. De som har brukerpass, gjør i stor grad jobben som kommunen ellers ville ha bistått med. Det betyr at man må finne frem til rette skjemaer selv og sørge for at disse sendes inn på rett måte. Dette krever blant annet innblikk i både nettsiden nav.no og hjelpemiddeldatabasen.no. Vi gjør oppmerksom på at det i en del saker er særskilte krav til dokumentasjon, for eksempel i henhold til retningslinjer i folketrygdloven. Kommunen er den instansen som vanligvis har kompetanse på dette. Dersom man ikke kjenner disse kriteriene eller har den rette kompetansen, kan dette gjøre at behandlingen av saken trekker unødig ut i tid.

Avtalen om brukerpass inngås med NAV hjelpemiddelsentral i ditt fylke. NAV hjelpemiddelsentral gir deg den informasjonen du trenger for å anvende brukerpasset.

Hvem kan få brukerpass?

Både voksne hjelpemiddelbrukere, barn og ungdom med funksjonsnedsettelser og deres foreldre/foresatte kan være aktuelle for ordningen. Det forutsettes erfaring og kompetanse om eget hjelpemiddelbehov. Den enkelte må ønske å innta en aktiv rolle ved utprøving, anskaffelse og reparasjon.

Hvordan får man brukerpass?

Det er du og NAV hjelpemiddelsentral som sammen kommer fram til en avtale om brukerpass. Tenker du at brukerpass er noe for deg?
Du kan finne kriteriene og fremgangsmåte ved å klikke her.