Lokal informasjon

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Hva kan vi hjelpe med?

NAV Hjelpemiddelsentral i Oppland kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger.

Brukermedvirkning

NAV Innlandet tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg. Brukerutvalget har møter to ganger i året.

Brukerpass

Her finnes informasjon om brukerpass, kriterier som gjelder for å kunne få dette, og hvilken fremgangsmåte du må benytte dersom du mener brukerpass er hensiktsmessig i ditt tilfelle.

Kommunestatistikk Oppland

Her finner du statistikk for hjelpemidler, fordelt på alle kommunene i fylket, fra NAV Hjelpemiddelsentral Oppland.