Lokal informasjon

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Hva kan vi hjelpe med?

NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet, Gjøvik, kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger.

Lokale tilleggsskjemaer

Her finner du lokale tilleggsskjemaer for NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet, Gjøvik.

Brukermedvirkning

NAV Innlandet tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg. Brukerutvalget har møter to ganger i året.

Brukerpass

Her finnes informasjon om brukerpass, kriterier som gjelder for å kunne få dette, og hvilken fremgangsmåte du må benytte dersom du mener brukerpass er hensiktsmessig i ditt tilfelle.

Kommunestatistikk Oppland

Her finner du statistikk for hjelpemidler, fordelt på alle kommunene i fylket, fra NAV Hjelpemiddelsentral Oppland.