Riktig utfylt tapsmelding sendes sammen med førsteside til skanning. NAV Hjelpemiddelsentral vil motta dette og starte behandlingen av hendvendelsen.