Ved feil på hjelpemiddelet skal kommunal hjelpemiddeltekniker alltid kontaktes. Han/hun vil gjennomføre nødvendig feilsøking på hjelpemiddelet. Hvis det er behov for bistand tar kommunal tekniker kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral. Da kan NAV Hjelpemiddelsentral bistå via digital samhandling (skype), telefoni eller fjernstyring av Pc.