Langtidsbehov for hjelpemidler

Har du en varig og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan du søke om varig utlån av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal: · få løst praktiske problemer i dagliglivet · kunne bli pleid i hjemmet · fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling · bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening 

Når du låner tekniske hjelpemidler har du ansvar for å: · få nødvendig opplæring i bruk, sette deg inn i bruksmåten · foreta vedlikehold som vask og ettersyn · levere tilbake hjelpemidler du ikke trenger lenger · gi beskjed om uhell og nesten uhell

Skal du søke om et hjelpemiddel eller ønsker hjelp til vurdering av ditt behov, skal du ta kontakt med kontaktperson i din kommune for bistand. Kontaktinformasjon finner du her.

Ønsker du å søke selv finner du søknadsskjema her.

En oversikt over noen av hjelpemidlene NAV Hjelpemiddelsentral gir på varig utlån finner i Hjelpemiddeldatabasen.