2019

 

Januar

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvarlig

29.01.19

 

Kl. 0930-1500

Kurs/workshop Communicator 5  

 

Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, Haakon VIIs gate 98, Bodø

Fagpersoner og pårørende rundt brukere som allerede har Tobii talemaskin eller nettbrett med Communicator, og som trenger å komme i gang/ videreutvikle kommunikasjonsoppsett

Berit Dyrstad  

 

 

 

 

 

 

 

  

Februar

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvarlig

 

 

 

 

 

 

 

Mars

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvarlig

20.03.19

 

Kl 09-13

Samarbeids og strategimøte - Bodø, Saltdal, Fauske, Meløy 

Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, Haakon VIIs gate 98, 8004 Bodø

NB! AVLYST

Vi inviterer to ledere med beslutningsmyndighet fra hver kommune til strategimøte og work-shop

Wenche Berget

21.03.19 22.03.19

Kl. 0930 - 1530

Språkmiljøets betydning for barns kommunikasjon (Nettbasert)

Online kurs sendes fra NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold, Borgeskogen 39, 3160 Stokke

Fagpersoner og pårørende rundt brukere som har behov for Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

Henning Gustavsen

Kurset arrangeres i samarbeid med Habiliteringstjenesten i Vestfold

22.03.19

 

Kl 10-14

Samarbeids og strategimøte - Steigen, Sørfold, Gildeskål, Værøy, Røst, Beiarn

Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, Haakon VIIs gate 98, 8004 Bodø

NB! AVLYST

Vi inviterer to ledere med beslutningsmyndighet fra hver kommune til strategimøte og work-shop 

Wenche Berget

 

April

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvarlig

02.04.19

 

Kl 1000-1330

 

KURS - Rolltalk Designer for Print 

Sted: Mosjøen

Fagpersoner og foresatte som tilpasser brukerprogram i Rolltalk Designer for Print

Berit Dyrstad  

03.04.19

 

Kl 10-15

 

Hjelpemiddelmesse 2019, med foredrag om tema SYN

Sted: Kippermohallen Mosjøen

Åpent arrangement for brukere, foresatte, terapeuter, andre fagfolk, barnehage, skole, sykehus, sykehjem, avlastningsbolig, brukerorganisasjoner, NAV

Mona Kartfjord

i samarbeid med våre leverandører

 

04.04.19

 

Kl 10-15

Hjelpemiddelmesse 2019, med foredrag om tema SYN

Sted: Bodø Spektrum

Åpent arrangement for brukere, foresatte, terapeuter, andre fagfolk, barnehage, skole, sykehus, sykehjem, avlastningsbolig, brukerorganisasjoner, NAV

Mona Kartfjord

i samarbeid med våre leverandører

 

05.04.19

 

Kl 10-1330

KURS - Rolltalk Designer for Print

 

Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, Håkon VII gt 98, Bodø

Fagpersoner og foresatte som tilpasser brukerprogram i Rolltalk Designer for Print  Berit Dyrstad   

09.-10.04.19

 

Kl 1000-1430

Workshop om tilrettelegging med teknologi for arbeidssøkere/ arbeidstakere som har kognitive utfordringer

 

Sted: NAV Sortland

Jobbspesialister, ungdomsveiledere, og andre som jobber med disse brukergruppene

Line Bjørnerud

09.04.19

 

Kl 10-14

Samarbeids og strategimøte ytre Helgeland

 

Sted: Sandnessjøen

Vi inviterer to ledere med beslutningsmyndighet fra hver kommune til strategimøte og work-shop 

Wenche Berget

10.04.19

 

Kl 10-14

Samarbeids og strategimøte Helgeland

 

Sted: Mosjøen

Vi inviterer to ledere med beslutningsmyndighet fra hver kommune til strategimøte og work-shop 

Wenche Berget

11.04.19

 

Kl 10-14

Samarbeids og strategimøte Helgeland nord

 

Sted: Mo i Rana

Vi inviterer to ledere med beslutningsmyndighet fra hver kommune til strategimøte og work-shop 

Wenche Berget

23.04.19

 

Kl 10-14

Samarbeids og strategimøte Lofoten

 

Sted: Leknes 

Vi inviterer to ledere med beslutningsmyndighet fra hver kommune til strategimøte og work-shop 

Wenche Berget

24.04.19

 

Kl 10-14

Samarbeids og strategimøte Vesterålen og Lødingen

 

Sted: Sortland

Vi inviterer to ledere med beslutningsmyndighet fra hver kommune til strategimøte og work-shop 

Wenche Berget

24.04.19

 

Kl 09-15

Grunnkurs hørsel

 

Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, Håkon VII gt 98, Bodø

Hørselskontakter og andre som jobber med personer med nedsatt hørsel og hørselstekniske hjelpemidler i kommunen

Inger Lise Neef

 

24.04.19

 

Kl 1000-1430

Godkjenningskurs for elektriske rullestoler, del 2

 

Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, Håkon VII gt 98, Bodø

Formidlere og opplæringsansvarlige som har gjennomgått og bestått e-læringskurs og nettbasert test (Del 1) i godkjenningsordningen for formidling/brukeropplæring av elektriske rullestoler

Patricia Emberson

 

25.04.19

 

Kl 10-14

Samarbeids og strategimøte Ofoten

 

Sted: Narvik

Vi inviterer to ledere med beslutningsmyndighet fra hver kommune til strategimøte og work-shop 

Wenche Berget

26.04.19

 

Kl 1000-1430

KURS - Erfaringer med bruk av Alternativ og Supplerende kommunikasjon (ASK) i barnehage og skole 

Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, Haakon VIIs gate 98, 8004 Bodø

Kurset er spesielt for foreldre/fagpersoner og øvrig nettverk rundt barn som bruker Pegasus og/eller PODD, og andre som er interessert i  ASK-hjelpemidler   Berit Dyrstad    

 

Mai

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvarlig

07.05.19

 

Kl. 12-15

 

KURS - Hørselsvansker og tilrettelegging i skole

 

Sted: Bodø, NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, Stetind møterom

Lærere, pedagoger og andre som jobber med barn og ungdom med hørselsvansker 

Inger Lise Neef

09.05.19

 

Kl 10-14

Samarbeids og strategimøte Helgeland sør

 

Sted: Brønnøysund

Vi inviterer to ledere med beslutningsmyndighet fra hver kommune til strategimøte og work-shop 

Wenche Berget

15.05.19

 

Kl. 12-15

 

KURS - Hørselsvansker og tilrettelegging i skolen

 

Sted: Sortland, møterom ved NAV Sortland

Lærere, pedagoger og andre som jobber med barn og ungdom med hørselsvansker 

Inger Lise Neef 

21.05.19 

 

Kl. 12-15

 

KURS - Hørselsvansker og tilrettelegging i skolen

 

Sted: Mo i Rana, møterom ved Meyergården hotell 

Lærere, pedagoger og andre som jobber med barn og ungdom med hørselsvansker 

Inger Lise Neef 

23.05.19

 

Kl. 0930 - 1530

KURS - ASK for voksne på HMS Vestfold (Nettbasert)

 

Kurset streames online fra NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold, Borgeskogen 39, Stokke

Fagpersoner, assistenter og pårørende rundt voksne brukere som har behov for Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Ina Lill Sandmo  

Kurset arrangeres i samarbeid med Sykehuset i Vestfold, Habililiteringssenteret og Voksenopplæringen i Tønsberg kommune

 

Juni

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvarlig

12.06.19

 

Kl 0730-1530

Landsdekkende samling - BARMARK

 

Sted: Valnesfjord Helsesportsenter

Ansatte ved hjelpemiddelsentralene, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Beitostølen Helsesportsenter og Valnesfjord Helsesportsenter

Mona Kartfjord

 

Juli

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvarlig

 

 

 

 

 

 

 

August

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvarlig

27.08.19

 

Kl 0900 - 1500

KURS - Praktisk arbeid med manuelle og elektriske rullestoler

 Kurssted: HMS Nordland møterom Stetind 

Alle som jobber med brukere som har elektriske eller manuelle rullestoler  

Patricia Emberson

i samarbeid med 

Permobil

 

 

 

 

September

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvarlig

 

 

 

 

 

 

  

Oktober

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvarlig

01.10.19

 

Kl 1330 - 1600

KURS "HØR ETTER!"

 

Kurssted: PPT Rana, Saltfjellveien 14E, 8613 Mo i rana

Lærere, pedagoger, PPT og andre som jobber med barn og ungdom med hørselsvansker i skole og barnehage, samt andre som møter og skal tilrettelegge for barnet skolen/barnehagens arena så vel som i fritiden.

Inger Lise Neef  

08.10.19

 

Kl 1200 - 1530

KURS "HØR ETTER!" 

 

Kurssted: NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, møterom «Stetind»

Lærere, pedagoger, PPT og andre som jobber med barn og ungdom med hørselsvansker i skole og barnehage, samt andre som møter og skal tilrettelegge for barnet skolen/barnehagens arena så vel som i fritiden

Inger Lise Neef  

22.10.19

 

Kl 1000 - 1400

Samarbeids og strategimøte 

 

Sted: Sandnessjøen

 

Rådmannen, ledere i Alstadhaug kommune, Leirfjord kommune, Dønna kommune, Herøy kommune, Træna kommune

Wenche Berget

23.10.19

 

Kl 0930 - 1330

 

Samarbeids og strategimøte 

 

Sted: Mo i Rana, Meyergården

 

Rådmannen, ledere i Rana kommune, Hemnes kommune, Nesna kommune, Lurøy kommune, Rødøy kommune

Wenche Berget

30.10.19

 

Kl 1000 - 1400

Samarbeids og strategimøte

 

Sted: Sortland hotell

Rådmannen, ledere i Andøy kommune, Bø kommune, Hadsel kommune, Lødingen kommune, Sortland kommune, Øksnes kommune

Wenche Berget

30.10.19

ASK-kurs -Power Academy - Snap + Core First 

 

Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, møterom «Stetind»

Logopeder, pedagoger, spesialpedagoger, ansatte i barnehage/skole/avlastning, ergoterapeuter, foreldre, foresatte, vernepleiere og andre som er interessert i å tilrettelegge for kommunikasjon for personer med behov for ASK

Berit Dyrstad

30.-31.10.19

Kl 0930 - 1530

Nettkurs - Språkmiljøets betydning for barns kommunikasjon

 

Fagpersoner og pårørende rundt brukere som har behov for Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

Ina Lill Sandmo

 

 

30.10.19

 

Kl 0930 - 1500

Praktisk hørselskurs 

 

Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, møterom «Glasshuset»

Kurs for fagpersoner i Nordland fylke som ønsker kompetanse om tilrettelegging for personer med hørselsvansker og hørselstekniske hjelpemidler 

Inger Lise Neef  

31.10.19

 

Kl 0930 - 1500

Praktisk synskurs

Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, møterom «Glasshuset»

Kurs for fagpersoner i Nordland fylke som ønsker kompetanse om tilrettelegging for personer med synsvansker og om synstekniske hjelpemidler

Hege Anita Stene

 

November

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvarlig

06.11.19

 

Kl 1000 - 1400

Godkjenningskurs for elektrisk rullestol - del 2

 

Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, Haakon VII gt 98, Bodø

Formidlere og opplæringsansvarlige som har gjennomgått og bestått e-læringskurs og nettbasert test (Del 1) i godkjenningsordningen for formidling/brukeropplæring av elektriske rullestoler 

Patricia Emberson

21.11.19

 

Kl 1000 - 1400

Samarbeids og strategimøte

 

Sted:  NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, Haakon VII 98, Bodø, møterom Møysalen

Rådmannen, ledere i Steigen kommune, Sørfold kommune, Gildeskål kommune, Røst kommune, Værøy kommune, Beiarn kommune, Hamarøy kommune

 

Wenche Berget 

26.11.19

 

Kl 0900 - 1300

Samarbeids og strategimøte

 

Sted:  NAV Hjelpemiddelsentral Nordland, Haakon VII 98, Bodø, møterom Møysalen

Rådmannen, ledere i Bodø kommune, Saltdal Kommune, Fauske kommune, Meløy kommune

 

Wenche Berget 

  

Desember

Dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvarlig