Teknisk bistand

Brukere av hjelpemidler tar kontakt med hjemstedskommune ved behov for bistand.

Brukere av hjelpemidler tar kontakt med hjemstedskommune ved behov for teknisk bistand. Kommuner og samarbeidspartnere tar kontakt på: 

E-post: hmsteknisknordland@nav.no

Telefon 40 70 28 18 er åpen mellom kl. 09:00 og 14:30 på hverdager.