Brukere av hjelpemidler tar kontakt med hjemstedskommune ved behov for teknisk bistand. Kommuner og samarbeidspartnere tar kontakt på: 

E-post: hmsteknisknordland@nav.no

Telefon 40 70 28 18 er åpen mellom kl. 09:00 og 14:30 på hverdager.