Våre nyhetsbrev vil inneholde informasjon om fagområder, nye ordninger, regelendringer og annet som er relevant og jeg håper det vil oppleves som nyttig for våre samarbeidspartnere.

Linker til nyhetsbrevene blir fortløpende lagt inn under. Det nyeste vil bli lagt øverst i listen.

 

Vi har etablert et eget team som skal koordinere informasjonsområdet, og kom gjerne med tilbakemeldinger og ønsker på områder/tema på: e-post: nav.hjelpemiddelsentral.nordland.infoteam@nav.no