Nedenfor finner man direkte linker som vi håper kan gjøre det lettere for deg å finne frem til den informasjonen du søker.

Lokale skjema

 

Praktisk informasjon:

Vedrørende kvitteringsrot i 5.17 skjema

Vi har fått tilbakemeldinger på at det foreligger rot i kvitteringer for utleverte hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral. Kvitteringene kommer nå litt om hverandre og usortert på hver bruker. Problemet oppsto etter siste runde oppdatering i oebs ved innføring av brukernummer på følgeseddel. I tillegg så er dokumenthåndteringen tilknyttet IBM-stormaskin, som NAV også har besluttet å fase ut, endret. Kvitteringene skal i utgangspunktet nå ligge i to bunker, slik at får man f.eks 50 sider så skal 1-25 og 26-50 være like. Det viser seg imidlertid ikke alltid å stemme. Vi beklager det ekstra arbeid dette medfører for dere på kommunalt lager, men det er dessverre lite vi kan gjøre med det. Saken er meldt inn til NAV sentralt.