Brukerpass

Med brukerpass får du økt innflytelse på valget av hjelpemiddel og enklere tilgang til utprøving, utskifting, reparasjon og nytt hjelpemiddel. Du kan ta direkte kontakt med den som kan løse problemet, og behandlingstiden blir kortere.

Et brukerpass gir deg mulighet til selv å velge samarbeidspartner (kommunen, hjelpemiddelsentral, leverandør som hjelpemiddelsentralen har avtale med). Du kan også ta direkte kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i forbindelse med valg av nytt hjelpemiddel, og du kan bestille produkter fra bestillingsordningen.

Både voksne hjelpemiddelbrukere, barn og ungdom med funksjonsnedsettelser og deres foreldre/foresatte kan være aktuelle for ordningen.

Fast kontaktperson

Kontaktperson til barn og unge med funksjonshemming.

Alle foreldre eller foresatte til barn og unge under 18 år kan få sin faste kontaktperson ved hjelpemiddelsentralen, dersom barnet eller ungdommen bruker hjelpemidler til daglig. Kontaktpersonen blir en koordinator i forhold til hjelpemiddelsentralens tjenester.

Målet er rask behovsavklaring, kortere saksbehandling og godt samspill mellom bruker og kontaktperson