Bestillingsordningen

Hjelpemiddelsentralens bestillingsordning er en ordning der vilkår for finansiering av hjelpemidler fra Folketrygden vurderes av kontakter ute i kommunene. Kontaktene består av rekvirenter som er godkjente fra Hjelpemiddelsentralen, og som har deltatt i sentralens opplæringsprogram for hjelpemiddelformidling.

Utlånsbetingelser

Folketrygden kan gi stønad til hjelpemidler dersom vedkommende fyller inngangsvilkårene i kap. 10, og dersom hjelpemidlene er nødvendige og hensiktsmessige for å løse brukers praktiske problemer.

Hjelpemidlene skal ikke brukes til kortidsutlån (tilstand under 2 år) eller til andre formål som ikke dekkes av folketrygdloven.

Opplæring

Hjelpemiddelsentralen skal selv gjennomføre all opplæring og godkjenne nye rekvirenter. Det avvikles jevnlige kurs ved Hjelpemiddelsentralen i Nordland, der det tilbys godkjenning av nye rekvirenter og oppfølging av tidligere godkjente rekvirenter.

Det er kun fagpersoner som kan godkjennes som rekvirenter på bestillingsordningen. Da antallet rekvirenter i dag er svært høyt, vil det kun bli godkjent et begrenset antall nye rekvirenter pr år.

Nye brukere

Bestillingsordningen kan KUN benyttes der bruker tidligere har fått utlevert hjelpemidler fra folketrygden. Det betyr at første kontakt med hjelpemiddelsentralen skal være gjennom et vanlig søknadsskjema. Rekvirentene er godkjente for bestilling av alle typer hjelpemidler som foreligger på bestillingslisten.

Utfylling av bestillingsskjemaet

Bestillingsskjemaet må fylles ut med korrekt bruker og rekvirentopplysninger samt korrekt hjelpemiddelnummer og navn på hjelpemidlene. Det presiseres at det kun er hjelpemidlene som står oppført på listene som kan bestilles. Mangelfullt utfylt bestillingsskjema blir returnert. For at vi skal kunne behandle bestillingene så effektivt som mulig, er vi avhengig av at skjemaene er fullstendig utfylt.

Her finner du søknadsskjema for å blil godkjent som kommunal bestiller.

Her finner du øvrige skjemaer for søknad og bestilling av hjelpemidler.