Telefovakta har vore lite brukt dei siste åra. Telefonsamtalane er avløyst av andre kommunkasjonsformer. Endringa er er eit tiltak for effektivisere tenestene våre.