På grunn av endringar i samband med kommunereforma er fagsystema våre dessverre stengt 30. desember. Vi vil derfor ha vanskar med å svare på spørsmål denne dagen. Har du behov for informasjon, så ta kontakt før jul.

Vi ønsker alle våre brukere og samarbeidsparter ei God Jul!