Vi viser til nasjonal informasjon for endringar i vårt tenestetilbod.

I desse dagar krev vi ikkje underskrift fra bruker. Årsaka til  manglande signatur ("Korona-tiltak") må leggast inn skjemaet. 

Det er ikkje mulig å møte opp på NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal utan avtale. 

Restriksjonar som kommunene pålegg seg, og som har innverknad på våre teneste, må NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal bli varsla om på epost til nav.hjelpemiddelsentral.moreogromsdal@nav.no.

Dette gjeld til ny informasjon blir gitt.