Hva gir vi stønad til?

Vi har egne retningslinjer som informerer om når det kan innvilges utlån av vamehjelpemidler.

Vi gjengir her utdrag av våre retningslinjer:

«Hjelpemiddelbegrepet omfatter ikke klær. Likevel kan visse definerte varmehjelpemidler gis. Dette omfatter votter, hansker, sokker og såler.

Det kan gis stønad til hansker/votter, sokker og såler med varmeelement dersom vedkommende på grunn av sykdom har vesentlig og varig innskrenket alminnelig funksjonsevne på grunn av anfall av blodåresammentrekninger i fingre/tær som utløses av kulde og fører til unormal blekhet og cyanose.

Tilstander som kan gi et slikt funksjonstap er sykdommer og skade som rammer selve blodåresystemet. Eksempler på slik sykdom kan være primær arteriosklerose, vaskulitter, vasospasme, systemisk lupus erythematosus, kryofibrinogenemi. Diabetes og leddgikt kan også gi tilsvarende forandringer i blodårene og således gi økt risiko for medisinske komplikasjoner.

I tillegg til sykdom i selve blodåresystemet er det også annen sykdom/skade som kan påvirke blodgjennomstrømningen i kroppen, og da spesielt i hender og føtter. Redusert muskelfunksjon som blant annet følge av lammelser, visse former for Cerebral parese og polio kan således påvirke sirkulasjonen. Dette gjelder også større skader der muskler og nervebaner er påvirket.

Også ved større deformiteter i hender/føtter som medfører spesielle behov for varmehjelpemidler kan stønad til slike hjelpemidler gis.

Behovet for varmehjelpemidler vil uansett ikke anses som medisinsk nødvendig før andre og rimeligere tiltak er vurdert og/eller utprøvd og ikke funnet tilstrekkelig. Årsakssammenheng mellom sykdom, kuldeeksponering og varmehjelpemidler er således ikke alene grunnlag for tilståelse».

 

Valg av leverandør

Hjelpemiddelsentralen gir stønad til rimeligst hensiktsmessig løsning. Du kan ikke kreve hjelpemidler av et bestemt merke (ref søknadsskjema) Ved behov for spesifikk/annen løsning fra en bestemt leverandør må dette begrunnes ut fra brukers funksjon og hva varmehjelpemiddelet skal benyttes til.

Standard varmeprodukter inneholder varmehjelpemiddel (et par votter, hansker eller sokker/såler),  lader og batteri pluss ekstrabatteri.

Ved søknad om varmehjelpemiddel skal det alltid legges ved:

- Anbefaling med diagnose fra lege eller annen fagperson.

- Målskjema / skisse for varmehjelpemidler, se lenke til skjema under "relatert informasjon" til høyre.