Du finn nasjonale hjelpeskjema under "Skjemaer og søknader" på hovudsida på nav.no, eller denne lenka til nasjonale hjelpeskjema på hjelpemiddelområdet. Desse skal brukast. Vi har utarbeidd lokale hjelpeskjema for område som ikkje er dekka av nasjonale hjelpeskjema. Du finn dei i lenkene nedanfor. Alle lokale hjelpeskjema skal knytast til ei unik førsteside side og sendast til det sentrale postmottaket for scanning likt med dei nasjonale hjelpeskjema. Skjema er publisert i PDF-format. PDF er ein open standard. Formatet viser dokumenta uendra uavhengig av operativsystem og maskinvare. For å kunne lese strekkoden på den nye framsida, er det heilt avgjerande at utskriftsinnstilling; sideskalering , er sett til "ingen" eller "none " .