Under relatert informasjon finn du lenker til meir informasjon til den som skal bruke elektrisk rullestol, og til den som formidler og søker om elektrisk rullestol. Du finn også meir rettleiing på Kunnskapsbanken.net, mellom anna ei revidert utgåve av rettleiinga om formidling av elektriske rullestolar.