Oversikta, vert oppdatert løpande. Blå tekst markerer hyperlenke. Eit dobbeltklikk på den leier deg til meir informasjon og påmelding. Du finn presentasjonane frå kursa via lenka i kolonnen til høgre. Alle kursa våre er gratis. Ta med matpakke, vi serverer kaffi og te.  

                          

Her finn du kurs uten fastsett dato. Meld frå at du har behov for kurs, følg lenka nedanfor.             

Lenker til presentasjonar frå kursa

  Praktisk kurs, formidling av elektrisk rullestol - meld interesse  
 

I Kunnskapsbanken.no vert det lagt ut fortløpande nye kurs som e-læring. Kanskje finn du der det du er på jakt etter? 

 
Desember    
8. Praktisk kurs, formidling av elektrisk rullestol  
November    
4.- 5. Kommunikasjon: Språkmiljøets betydning for barns kommunikasjon (Webinar)