Skal du sende brukerrelaterte dokumenter til oss i NAV, skal du følge fremgangsmåten du finner på forsiden av www.nav.no. Den ligger under "Skjemaer og søknader".

Unntaksvis, kan det være behov for et tilleggsskjema som gjelder spesielt for NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet, Gjøvik. Disse skal sendes inn på samme måte som nevnt i forrige avsnitt.

Tilleggsskjemaene finner du i PDF-format her: