Fra brukerorganisasjonene:

Shaqir Rexhaj (Norges Handikapforbund (NHF)), vara Kirsten Engen Terje Erlandsen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oppland (FFO) (Foreningen for muskelsyke), vara Vigdis Tomtsveen Reidun S Aaboen (Norges Blindeforbund (NBF)) Kari Flagstad (Norsk Forbund For Utviklingshemmede (NFU)), vara Hedda Døssland  

Fra kommunene:

Derk Stegwee (Vang kommune) Stine Therese Paulseth (Gjøvik kommune) Hanne Marie Flasnes (Lillehammer kommune) – vararepresentant  

Fra NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet, Gjøvik

Geir Amundsen, avdelingsdirektør Hans Einar Engh, avdelingsleder forvaltning Kristin Brevik, avdelingsleder formidling og rådgivning