Rutine ved reparasjon av sykler

 1. Send inn melding om reparasjon først. Benytt skjema «Bestilling service» og send: nav.hot.innlandet.elverum.teknisk@nav.no
 2. Teknisk ordrekontor på hjelpemiddelsentralen vurderer om reparasjon skal utføres hjemme hos bruker eller om sykkelen skal tas inn til oss.
 3. Tilbakemelding sendes til kommunen om hva som skjer videre i den enkelte saken. NB! Sykkel skal ikke sendes inn med ruta uten beskjed.
 4. Når sykkel sendes inn eller tilbakeleveres må nøkler til elektronikkboksen følge med.

Fra kommuneavtalen gjengis her utdrag vedrørende oppgavefordelingen om teknisk vedlikehold på hjelpemidler

Kommunen ivaretar enkle reparasjoner og vedlikehold for å oppnå raskere service til brukerne og en bedre helhetlig ressursutnyttelse. Nødvendige reservedeler og utstyr rekvireres vederlagsfritt fra Hjelpemiddelsentralen. Hjelpemiddelsentralen har ansvar for reparasjoner og vedlikehold som krever kompetanse som kommuner normalt ikke har. På sykler innebærer dette at NAV Hjelpemiddelsentral står for reparasjoner knyttet til elektronikk, batteri/ladning, drivmotorer, skader på rammer og levering av spesialdeler som ikke finnes i vanlig handel. Andre typer reparasjoner utføres av kommune eller bruker.

Bruker har ansvar for

Sykkel er et alminnelig transportmiddel som krever alminnelig vedlikehold, også når sykkelen er i utlån fra NAV. Det er brukers ansvar å påse dette selv om de må benytte sykkelverksted. Dette gjelder følgende oppgaver:

 • Vedlikehold som å lade batteri, pumpe luft i dekk, vask og rengjøring.
 • Vedlikehold i form av smøring av kjede, wirer og andre bevegelige deler.
 • Reparasjon/utskifting av slitasjedeler som dekk/slanger og bremser som finnes i vanlige handel.
 • Reparasjon/utskifting av standard deler i form av hendler, pedaler, skjermer o.l. Gjelder deler som finnes i vanlige handel.
 • Justering av gear.
 • Vedlikehold/reparasjon av lys.
 • Innkjøp av deler som trengs til service og reparasjon som vanlige sykler er utstyrt med.
 • Lagring av sykkel innendørs når sykkelen ikke er i bruk.
 • Ta ut lader ved tordenvær