Ved å klikke på den enkelte produktgruppe får du opp oppgavefordelingen.

Oversikt over elektromedisinske hjelpemidler i klasse 1