Under Relatert innhold finner du kommunestatistikken for 2019. Her er verdien for utlånte hjelpemidler, og antall, fordelt på kommunene i gamle Hedmark