Mange ganger er man ikke klar over dette på grunn av at det «alltid» har vært slik og at man har vendt seg til at sånn skal det være. På sikt vil dette føre til belastningsskader og «slitasje» som medfører sykefravær. Heldigvis vet vi i dag mye mer om dette og om vi bare går noen få tiår tilbake ser vi at utviklingen for en sikrere og bedre arbeidsplass har tatt milevis av steg. Et museumsbesøk gir oss en påminnelse om hvordan det har vært. Allikevel er det også utfordringer i dag da arbeidslivet har fått nye og annerledes arbeidsoppgaver som vi ikke hadde tidligere. Dette i kombinasjon med et større krav til effektivitet gjør at «snarveier» kan bli tatt og at tilrettelegging ikke får det fokuset som det trenger.

NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark er et tverrfaglig ressurs- og kompetansesenter som kan være med å bidra med råd og veiledning i forhold til tilrettelegging.

Vi har erfaring fra ulike fagområder, og kan der i gjennom si noe om hva ugunstige arbeidsstillinger medfører og hvordan belysning og støy påvirker arbeidsdagen. Har du som arbeidsgiver spørsmål, ta kontakt med oss på hjelpemiddelsentralen og vi vil bidra med råd og veiledning.