Hva kan vi hjelpe med?

NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger.

Vi bistår kommunene og arbeidsgivere i Innlandet med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging av arbeidsplassen.

Trenger du hjelp til å få løst dine praktiske problemer, bør du først henvende deg til din hjemkommune, ditt lokale NAV-kontor eller arbeidsgiveren din. I noen saker kan det være behov for å komme i direkte kontakt med oss.

Vi tilbyr også tolketjenester til døve, døvblinde og hørselshemmede.

NAV Bilsenter behandler og følger opp bilsaker i regionen, og er en del av hjelpemiddelsentralen.