Brukerutvalg NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet, Gjøvik, pr. 1. januar 2020

Fra brukerorganisasjonene:

  • Shaqir Rexhaj (Norges Handikapforbund (NHF)), vara Kirsten Engen
  • Terje Erlandsen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oppland (FFO) (Foreningen for muskelsyke), vara Vigdis Tomtsveen.
  • Reidun S Aaboen (Norges Blindeforbund (NBF))
  • Kari Flagstad (Norsk Forbund For Utviklingshemmede (NFU)), vara Hedda Døssland

Fra kommunene:

  • Derk Stegwee (Vang kommune)
  • Stine Therese Paulseth (Gjøvik kommune)
  • Hanne Marie Flasnes (Lillehammer kommune) – vararepresentant

Fra NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet, Gjøvik:

  • Geir Amundsen, avdelingsdirektør
  • Hans Einar Engh, avdelingsleder forvaltning
  • Kristin Brevik, avdelingsleder formidling og rådgivning