Følgende områder:

Utlevering av hjelpemidler
Montering og demontering
Tilpasning av hjelpemidler
Tilbakelevering av hjelpemidler
Reparasjon av hjelpemidler
Akutt reparasjon
Periodisk ettersyn
Uhell og nesten uhell

er nærmere beskrevet i vedlegg nr 5 i kommuneavtalen.

Som regel er det vaktmester / servicemedarbeider i kommunen man kontakter vedrørende ovennevnte.

Her finner du Kontaktpersonene sine oppgaver.

Se også relatert informasjon