Under relatert informasjon finner du informasjon og historikk om:

Avviksmelding
Presentasjon av Hjelpmiddelsentralen
 

Webansvarlige: John Arve Rognmo e-post: john.arve.rognmo@nav.no