Lokal informasjon

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Hva kan vi hjelpe med?

NAV Hjelpemiddelsentral i Finnmark kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger.

Bestillingsordningen

Bestillingsordningen er en forenkling av samarbeidet mellom fagpersoner som har oppgaver knyttet til tekniske hjelpemidler og NAV Hjelpemiddelsentral i enkle saker.

Lokale skjemaer

Skjema for: bestilling av deler, reparasjon/demontering, hygieneartikler etc

Lokale skjemaer syn

Her finner du lokale skjemaer for optikere.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev fra NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark

Annen informasjon

Her følger annen informasjon som har med hjelpemidler og hjelpemiddelformidling å gjøre.