Lokal informasjon

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Nyhetsbrev

Her finner du oversikt over alle nyhetsbrev som er sendt ut til våre samhandlere.

NAV informerer

Her finner du oversikt over alle NAV informerer som er sendt ut til våre samhandlere.

Lokaloverføring

Her finner du fremgangsmåten ved lokaloverføring.

Tilrettelegging av arbeidsplass i Vest-Viken

Hjelpemiddelsentralene kan gi råd og veiledning om tilrettelegging på arbeidsplassen. Tilretteleggingen kan være hjelpemidler eller andre tilretteleggingsløsninger.